Ankara Üniversitesi, MİT’ten gelen fişleme belgelerini mahkemeye sundu

ANKARA- OHAL devrinde yayımlanan Kanun Kararında Kararnameler (KHK) ile binlerce kamu çalışanı ihraç edildi. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan ‘Barış Akademisyenleri’nin çoğunluğunu oluşturduğu Ankara Üniversitesi, 100’ün üzerinde ihraç ile en çok akademisyenin kamu misyonundan çıkarıldığı üniversiteler ortasında yer aldı.

Akademisyenler, uzun yıllar OHAL Komisyonu’ndan müracaatlarının sonucunu bekledi. Ret kararlarının gelmesinin akabinde akademisyenler yönetim mahkemelerine başvurdu ve ihraçlara karşı yargı süreci başladı.

Ankara Üniversitesi idaresinin, ihraçların öncesinde Ulusal İstihbarat Teşkilâtı’ndan (MİT) talep ettiği çalışanına dair ‘gizli’ ibareli fişleme evrakını, “savunma” ismi altında yönetim mahkemelerindeki yargılamalara gönderdiği ortaya çıktı.

SENDİKAL FAALİYETLER FİŞLEMEDE YER ALDI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2016 yılında, MİT’e yazı yazarak üniversite bünyesindeki akademisyen ve işçiye ait “bilgi” talep etti. Üniversite idaresinin talebi doğrultusunda MİT, “gizli” ibaresiyle 59 akademisyen ve işçi hakkında üniversiteye yazı gönderdi.

Dönemin Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile Rektör Yardımcısı Abdülkadir Gürer, 14 Aralık 2016 tarihinde MİT’ten gelen belgeyi ıslak imzalarını atarak teslim aldı. MİT tarafından üniversite idaresine gönderilen evrakta, ihraç edilen akademisyenlerin yanı sıra bugün hâlâ çalışmaya devam eden akademisyenlerin de olması dikkat çekti.

MİT’in “fişleme” dokümanında, akademisyenlerin sendikal faaliyetleri, katıldıkları akademik panel ve etkinlikler, eşlerinin ya da çocuklarının sendika ya da seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiye üye olması üzere ferdî bilgiler yer aldı. Listede ismi olan akademisyenlere ait, okul bünyesinde kurulmuş öğrenci topluluğunun danışmanı olmak, televizyona röportaj vermek, basın açıklaması yapmak üzere faaliyetler MİT’in gönderdiği yazıda yer aldı. İhraç edilen kimi akademisyenlere dair “ilişiğin tespit edilememesi” sözleri MİT’in dokümanında yer alırken, akademisyenlerin çocuklarına ait, “kızı-oğlu ilişik kaydına ulaşılmıştır” denildi.

MİT: BU BİLGİLER HUKUKSAL KANIT OLARAK KULLANILAMAZ

MİT’in üniversite idaresine gönderdiği ‘gizli’ ibareli yazıda çeşitli ‘uyarılar’ da yer aldı. MİT evrakında, “İstihbari nitelikte olan bu bilgiler türel bir kanıt olarak kullanılamaz. Dökümante edilerek kullanılmak istendiğinde metinde bahis konusu edilen konular ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak belgelenir” ve “Liste istihbari mahiyette şahsî bilgiler ihtiva ettiğinden bilinmesi gereken prensibi gereği üçüncü bireylerle paylaşılmaması ve okunduktan sonra imha edilmesi gerekir” dedi.

MİT’in bu “uyarılarına” karşın Ankara Üniversitesi idaresi, ihraçların akabinde hukuk yoluna giden akademisyenlere karşı “gizli” ibareli bu belgeyi mahkemelere “savunma” ismi altında göndermeye başladı. Akademisyenlerin T.C. kimlik numaralarının açık açık yazdığı, öbür akademisyenlere dair ferdî bilgilerin görülebildiği bu evrak mahkemelere “ihraca gerekçe” olarak gönderildi.

İHRAÇLARDAN EVVEL ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE ‘KOMİSYON’ KURULMUŞ’

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün yönetim mahkemelerine gönderdiği yazıların ortasında, ihraçların öncesinde üniversite bünyesinde OHAL Komisyonu’na emsal bir komitenin kurulduğu da ortaya çıktı. Üç akademisyenin, bildiriyi imzalayan akademisyenlerle ilgili ihraç öncesinde bilgi topladığı, buna ait evraklar imzaladığı yönetim mahkemelerine gönderilen yazılarda yer aldı.

AKADEMİSYENLER KABAHAT DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ankara Üniversitesi’nin “suç isnat etmeye çalışan” sözlerin yer aldığı fişleme dokümanını mahkemelere savunma olarak göndermesinin akabinde akademisyenler ayrıyeten yasal süreç hazırlığına girişti. Şahsî dataların ihlal edildiğini belirten akademisyenler üniversite idaresine karşı dava açma kararı aldı.

Bir cevap yazın